Upphandling av utbildning/branschvalidering

Trygghetsfonden TSL (TSL) kommer från och med 1 november 2017 att arbeta efter en ny verksamhetsmodell. Detta innebär bland annat att TSL-systemet utöver jobbcoachning kommer kunna erbjuda utbildnings- och valideringsinsatser för uppsagda deltagare.

Upphandlingen av utbildnings- och valideringsinsatser är avslutad och vi utvärderar nu inkomna anbud. Ytterligare upphandlingar kan komma att bli aktuella.

Senast ändrad: 2017-08-29