TSL efter den 1 november 2017

1 november börjar Trygghetsfonden TSL arbeta utifrån en ny verksamhetsmodell. Förändringen är ett resultat av ett styrelsebeslut 2016. Målet är att den ska bidra till effektivare omställning och mer resurser till utbildnings- och valideringsinsatser.

Centralt för den nya verksamhetsmodellen:

  • Mer resurser för utbildningsinsatser och branschvalidering
  • 35 upphandlade och kvalitetssäkrade omställningsleverantörer
  • Regional organisation med sju lokala TSL-kontor
  • Lokala omställningsrådgivare som tar den första kontakten med uppsagd
  • Leverantörer fakturerar TSL direkt, företag behöver inte ligga ute med pengar

Schema över den nya verksamhetsmodellen: 

Senast ändrad: 2017-08-30